Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Västrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västrum 597 9,9% 23,5% 32,7% 34,0% 5,0% 52,8% 47,2%   1,2%
Summa 597 9,9% 23,5% 32,7% 34,0% 5,0% 52,8% 47,2% 1,2%

http://www.val.se