Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Djurgården-Törnsfall

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Djurgården-Törnsfall 1685 14,2% 29,9% 32,3% 23,6% 6,8% 49,3% 50,7%   1,2%
Summa 1685 14,2% 29,9% 32,3% 23,6% 6,8% 49,3% 50,7% 1,2%

http://www.val.se