Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Johannesdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Johannesdal 1597 19,8% 28,9% 24,7% 26,6% 8,0% 51,7% 48,3%   0,8%
Summa 1597 19,8% 28,9% 24,7% 26,6% 8,0% 51,7% 48,3% 0,8%

http://www.val.se