Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Påskallavik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Påskallavik 1338 15,8% 32,1% 26,7% 25,4% 6,7% 50,3% 49,7%   0,6%
Summa 1338 15,8% 32,1% 26,7% 25,4% 6,7% 50,3% 49,7% 0,6%

http://www.val.se