Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Rödsle-Norrby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rödsle-Norrby 1236 14,1% 36,1% 25,4% 24,4% 7,0% 49,6% 50,4%   0,6%
Summa 1236 14,1% 36,1% 25,4% 24,4% 7,0% 49,6% 50,4% 0,6%

http://www.val.se