Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Svalliden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svalliden 970 15,9% 38,0% 21,4% 24,6% 5,8% 50,4% 49,6%   0,8%
Summa 970 15,9% 38,0% 21,4% 24,6% 5,8% 50,4% 49,6% 0,8%

http://www.val.se