Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Figeholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Figeholm 780 11,7% 23,5% 29,0% 35,9% 5,3% 47,7% 52,3%   0,6%
Summa 780 11,7% 23,5% 29,0% 35,9% 5,3% 47,7% 52,3% 0,6%

http://www.val.se