Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kråksmåla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kråksmåla 522 8,2% 28,9% 26,6% 36,2% 3,8% 52,1% 47,9%   1,1%
Summa 522 8,2% 28,9% 26,6% 36,2% 3,8% 52,1% 47,9% 1,1%

http://www.val.se