Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Nybro 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nybro 1 1558 19,5% 20,6% 18,4% 41,5% 7,1% 44,2% 55,8%   2,2%
Summa 1558 19,5% 20,6% 18,4% 41,5% 7,1% 44,2% 55,8% 2,2%

http://www.val.se