Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Berga Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berga Centrum 1620 24,6% 20,7% 22,3% 32,4% 8,2% 44,6% 55,4%   1,1%
Summa 1620 24,6% 20,7% 22,3% 32,4% 8,2% 44,6% 55,4% 1,1%

http://www.val.se