Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Djurängen Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Djurängen Ö 848 21,5% 20,3% 19,8% 38,4% 4,1% 47,2% 52,8%   0,7%
Summa 848 21,5% 20,3% 19,8% 38,4% 4,1% 47,2% 52,8% 0,7%

http://www.val.se