Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Funkabo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Funkabo 1351 30,1% 26,6% 17,0% 26,4% 9,5% 48,3% 51,7%   1,2%
Summa 1351 30,1% 26,6% 17,0% 26,4% 9,5% 48,3% 51,7% 1,2%

http://www.val.se