Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Norrgårdsgärdet V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrgårdsgärdet V 999 29,4% 23,1% 19,0% 28,4% 6,6% 44,5% 55,5%   1,9%
Summa 999 29,4% 23,1% 19,0% 28,4% 6,6% 44,5% 55,5% 1,9%

http://www.val.se