Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kalmarsundsparken-Stensö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kalmarsundsparken-Stensö 1102 20,2% 30,4% 24,7% 24,7% 7,3% 48,2% 51,8%   1,7%
Summa 1102 20,2% 30,4% 24,7% 24,7% 7,3% 48,2% 51,8% 1,7%

http://www.val.se