Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Tvärskog

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tvärskog 853 16,5% 32,6% 30,0% 20,9% 7,7% 52,3% 47,7%   0,6%
Summa 853 16,5% 32,6% 30,0% 20,9% 7,7% 52,3% 47,7% 0,6%

http://www.val.se