Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ljungbyholm-Vassmolösa N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungbyholm-Vassmolösa N 1639 14,5% 40,4% 21,1% 24,0% 7,5% 50,2% 49,8%   1,3%
Summa 1639 14,5% 40,4% 21,1% 24,0% 7,5% 50,2% 49,8% 1,3%

http://www.val.se