Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Smedby Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Smedby Ö 1224 16,7% 36,1% 25,8% 21,3% 8,7% 49,2% 50,8%   1,4%
Summa 1224 16,7% 36,1% 25,8% 21,3% 8,7% 49,2% 50,8% 1,4%

http://www.val.se