Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ängö-Varvsholmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ängö-Varvsholmen 1103 22,2% 23,7% 31,4% 22,8% 6,0% 49,3% 50,7%   2,7%
Summa 1103 22,2% 23,7% 31,4% 22,8% 6,0% 49,3% 50,7% 2,7%

http://www.val.se