Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Snäckstrand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Snäckstrand 1316 14,5% 31,4% 28,9% 25,2% 7,0% 48,8% 51,2%   1,2%
Summa 1316 14,5% 31,4% 28,9% 25,2% 7,0% 48,8% 51,2% 1,2%

http://www.val.se