Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vickleby-Resmo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vickleby-Resmo 620 12,7% 25,2% 35,0% 27,1% 5,6% 45,6% 54,4%   1,1%
Summa 620 12,7% 25,2% 35,0% 27,1% 5,6% 45,6% 54,4% 1,1%

http://www.val.se