Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Torsås 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Torsås 2 1339 15,8% 27,0% 24,0% 33,2% 7,1% 48,7% 51,3%   0,5%
Summa 1339 15,8% 27,0% 24,0% 33,2% 7,1% 48,7% 51,3% 0,5%

http://www.val.se