Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gullabo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gullabo 523 12,6% 26,4% 26,8% 34,2% 6,1% 50,1% 49,9%   0,8%
Summa 523 12,6% 26,4% 26,8% 34,2% 6,1% 50,1% 49,9% 0,8%

http://www.val.se