Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Fagerhult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fagerhult 505 10,7% 24,6% 26,9% 37,8% 3,2% 51,1% 48,9%   1,4%
Summa 505 10,7% 24,6% 26,9% 37,8% 3,2% 51,1% 48,9% 1,4%

http://www.val.se