Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Teleborg C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Teleborg C 1697 61,2% 16,6% 11,0% 11,3% 15,9% 45,7% 54,3%   2,4%
Summa 1697 61,2% 16,6% 11,0% 11,3% 15,9% 45,7% 54,3% 2,4%

http://www.val.se