Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Teleborg Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Teleborg Ö 1410 20,4% 34,5% 30,5% 14,7% 6,8% 48,7% 51,3%   1,3%
Summa 1410 20,4% 34,5% 30,5% 14,7% 6,8% 48,7% 51,3% 1,3%

http://www.val.se