Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Araby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Araby 1706 20,5% 30,2% 25,8% 23,4% 7,7% 49,6% 50,4%   2,1%
Summa 1706 20,5% 30,2% 25,8% 23,4% 7,7% 49,6% 50,4% 2,1%

http://www.val.se