Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Pilbäcken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Pilbäcken 1986 20,4% 33,0% 19,1% 27,5% 6,5% 50,0% 50,0%   1,8%
Summa 1986 20,4% 33,0% 19,1% 27,5% 6,5% 50,0% 50,0% 1,8%

http://www.val.se