Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Evedal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Evedal 1430 19,4% 56,9% 12,8% 10,8% 4,8% 48,9% 51,1%   0,4%
Summa 1430 19,4% 56,9% 12,8% 10,8% 4,8% 48,9% 51,1% 0,4%

http://www.val.se