Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bondegård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bondegård 1199 10,1% 28,8% 23,7% 37,4% 4,7% 47,7% 52,3%   1,4%
Summa 1199 10,1% 28,8% 23,7% 37,4% 4,7% 47,7% 52,3% 1,4%

http://www.val.se