Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kungsmad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsmad 1032 31,6% 32,0% 17,6% 18,8% 10,0% 48,7% 51,3%   2,3%
Summa 1032 31,6% 32,0% 17,6% 18,8% 10,0% 48,7% 51,3% 2,3%

http://www.val.se