Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Traryd-Hinneryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Traryd-Hinneryd 1003 14,8% 24,8% 29,5% 30,9% 6,6% 54,1% 45,9%   1,3%
Summa 1003 14,8% 24,8% 29,5% 30,9% 6,6% 54,1% 45,9% 1,3%

http://www.val.se