Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Markaryd 1 Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Markaryd 1 Ö 1516 16,1% 26,4% 25,3% 32,3% 6,1% 47,7% 52,3%   0,7%
Summa 1516 16,1% 26,4% 25,3% 32,3% 6,1% 47,7% 52,3% 0,7%

http://www.val.se