Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Froafälle

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Froafälle 1384 17,0% 29,9% 21,5% 31,6% 5,7% 49,3% 50,7%   4,8%
Summa 1384 17,0% 29,9% 21,5% 31,6% 5,7% 49,3% 50,7% 4,8%

http://www.val.se