Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gemön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gemön 1144 19,4% 30,9% 25,2% 24,5% 8,3% 48,6% 51,4%   3,1%
Summa 1144 19,4% 30,9% 25,2% 24,5% 8,3% 48,6% 51,4% 3,1%

http://www.val.se