Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Västra Torsås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Torsås 860 12,9% 25,9% 29,8% 31,4% 6,3% 52,4% 47,6%   1,0%
Summa 860 12,9% 25,9% 29,8% 31,4% 6,3% 52,4% 47,6% 1,0%

http://www.val.se