Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vislanda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vislanda 1783 16,8% 28,0% 25,7% 29,5% 6,9% 51,3% 48,7%   0,9%
Summa 1783 16,8% 28,0% 25,7% 29,5% 6,9% 51,3% 48,7% 0,9%

http://www.val.se