Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Lekaryd-Härlöv-Prästängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lekaryd-Härlöv-Prästängen 1277 15,7% 36,3% 26,1% 22,0% 6,7% 50,7% 49,3%   2,3%
Summa 1277 15,7% 36,3% 26,1% 22,0% 6,7% 50,7% 49,3% 2,3%

http://www.val.se