Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Höreda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höreda 1131 18,1% 28,6% 30,9% 22,3% 8,8% 53,0% 47,0%   0,7%
Summa 1131 18,1% 28,6% 30,9% 22,3% 8,8% 53,0% 47,0% 0,7%

http://www.val.se