Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hult 750 15,7% 31,2% 27,5% 25,6% 8,3% 51,7% 48,3%   0,7%
Summa 750 15,7% 31,2% 27,5% 25,6% 8,3% 51,7% 48,3% 0,7%

http://www.val.se