Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Eksjö 7

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eksjö 7 797 11,7% 33,9% 30,2% 24,2% 6,5% 50,3% 49,7%   2,6%
Summa 797 11,7% 33,9% 30,2% 24,2% 6,5% 50,3% 49,7% 2,6%

http://www.val.se