Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Värnamo 7

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Värnamo 7 1471 20,1% 28,2% 19,5% 32,2% 6,5% 45,3% 54,7%   0,7%
Summa 1471 20,1% 28,2% 19,5% 32,2% 6,5% 45,3% 54,7% 0,7%

http://www.val.se