Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Värnamo 6

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Värnamo 6 1459 19,6% 27,8% 23,4% 29,2% 7,1% 47,1% 52,9%   1,2%
Summa 1459 19,6% 27,8% 23,4% 29,2% 7,1% 47,1% 52,9% 1,2%

http://www.val.se