Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Värnamo 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Värnamo 4 1400 19,5% 23,4% 21,4% 35,7% 5,4% 48,1% 51,9%   1,7%
Summa 1400 19,5% 23,4% 21,4% 35,7% 5,4% 48,1% 51,9% 1,7%

http://www.val.se