Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Barkeryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Barkeryd 1100 17,5% 32,4% 20,9% 29,2% 7,4% 49,5% 50,5%   0,5%
Summa 1100 17,5% 32,4% 20,9% 29,2% 7,4% 49,5% 50,5% 0,5%

http://www.val.se