Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Grimstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grimstorp 1004 14,5% 33,5% 30,7% 21,3% 7,6% 53,8% 46,2%   1,7%
Summa 1004 14,5% 33,5% 30,7% 21,3% 7,6% 53,8% 46,2% 1,7%

http://www.val.se