Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Nässjö 6

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nässjö 6 1302 22,0% 30,1% 22,4% 25,6% 9,1% 46,8% 53,2%   1,1%
Summa 1302 22,0% 30,1% 22,4% 25,6% 9,1% 46,8% 53,2% 1,1%

http://www.val.se