Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Nässjö 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nässjö 4 1667 20,5% 28,9% 28,4% 22,1% 8,3% 47,8% 52,2%   0,5%
Summa 1667 20,5% 28,9% 28,4% 22,1% 8,3% 47,8% 52,2% 0,5%

http://www.val.se