Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Nässjö 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nässjö 2 1268 18,9% 33,2% 22,5% 25,4% 7,8% 48,7% 51,3%   0,7%
Summa 1268 18,9% 33,2% 22,5% 25,4% 7,8% 48,7% 51,3% 0,7%

http://www.val.se