Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Nässjö 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nässjö 1 1607 17,7% 15,9% 18,4% 48,0% 5,8% 43,6% 56,4%   2,7%
Summa 1607 17,7% 15,9% 18,4% 48,0% 5,8% 43,6% 56,4% 2,7%

http://www.val.se