Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Lekeryd-Järsnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lekeryd-Järsnäs 1697 17,1% 37,1% 24,8% 20,9% 8,2% 51,9% 48,1%   0,5%
Summa 1697 17,1% 37,1% 24,8% 20,9% 8,2% 51,9% 48,1% 0,5%

http://www.val.se